Duyuru

Duyuru Modül
Daralt
Henüz duyuru yok.

Türkiyede konuşulan yerel dil ACARCA'dır

Sayfa Başlığı Modül
Taşı Kaldır Daralt
X
Konuşma Detayı Modül
Daralt
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • #16
  size kim dedi ki megreli, acarei, guruli, imereli, kaxeli ve başkaların konuştukları lehçeleri farklı dır ve birbirlerinin ne dedikleri anlamamaktadırler? yine bu yalan yanlış konuşmalara ısrar ediyorsunuz böyle birşey yoktur herkes birbirleri anlamakta ve bu gibi ağız farklılıkları türkiye'de de gördüm ve bu her dili için geçerli birşey bundan deloay ayrı dil olması icap etmez lütfen biraz mantıklı konuşalım önce gürcüce öğrenelim sonra hakkında birşey demeye klkışalım

  Yorum


  • #17
   Bu tür basit çıkışlarla değil, bilgi ve belgeye dayalı konuşalım... Türkiye'de yerel dil olarak Gürcüce (yani Acarca) konuşan biriyle, Gürcistan Gürcücesini (yani Kartça) konuşan birinin birbiriyle ne kadar anlaşabildiği ortadadır. İkisi de "Gürcüce" konuştuğuna göre ortada bir farklılık vardır, o farklılığın adı da Kartça (Kartuli) ve Acarca (Acaruli)'dir. Ne demek şimdi Gürcüce öğrenelim? Hangi Gürcüce? Biz zaten kendi Gürcücemizi biliyor ve konuşuyoruz.

   Acarca'nın basit bir ağız farklılığı değil, bir lehçe/diyalekt olduğunu bizzat Kartvel yazarlar ya da Kartça eserler belirtiyor.. Şu kaynakların ismine bir göz atın isterseniz:

    qarTuli (aWaruli) zRaprebi, baT., 1973.
    S. niJaraZe, aWaruli dialeqti, baTumi,1975.
    p. jajaniZe, aWaruli leqsikuri masalebi, qpi Sr., XXIII, 1961.
    t. futkaraZe, msazRvrel-sazRvrulis brunebisaTvis samxreT saqarTvelos dialeqtebSi, aWaruli dialeqtis dargoblivi leqsika, VI, Tb., 1986.
    j. noRaideli, aWara dialeqtologiurad, baTomi, 1936
   j. noRaideli, aWaruli kilos taviseburebani (gamokvleva teqstebiTurT), baTumi, 1960
   S. niJaraZe, zemoaWarulis taviseburebani, gamokvleva da teqstebi leqsikoniTurT, baTumi, 1957.
    S. niJaraZe, aWarulis ZiriTadi fonetikuri Taviseburebani, rusTavelis sax. baTumis saxelmwifo pedagogiuri institutis Sromebi, t. III, baTumi, 1954
   S. niJaraZe, masalebi aWaruli dialeqtologiuri leqsikonisaTvis, rusTavelis sax. baTumis saxelmwifo pedagogiuri institutis Sromebi, t. VII-VIII, baTumi, 1959-60.
   p. jajaniZe, natwevari gurulsa da kvemoaWarulSi, quTaisis pedagogiuri institutis Sromebi, XVIII, quTaisi, 1958

    Ayrıca şu sitelere: http://www.adjara.ge/en/index.php?page=language / http://armazi.uni-frankfurt.de/armaziII/enebi/kartuli/dialekt/acaruli.html

   Şimdi bu eserlerde geçen "dialeqti" sözcüğünün Türkçe karşılığı "lehçe/diyalekt" değil midir? O halde "aWaruli"yi veya "aWaruli dialeqti"yi, Türkçesiyle Acarca'yı kim uyduruyormuş?! Yoksa ağız/aksan diyenler mi uydurmada bulunuyor?

   Sonuç; aWaruli/Açh'aruli/Acarca Türkiye'de ve Acaristan'da konuşulan "yerel" bir dildir, Gürcüce içinde bir lehçe/diyalekt/dialeqti'dir.

   Yorum


   • #18
    kardeşim boşuna uraşma böyle kulak dolu haberlere, benim savunacak hiç bişeyim yok çünkü hakikat ortadadır sen herhalde gürcistana hiç gitmedin yada görmek istemedin gürcülerin dili problemi yoktur, 20 asir önce yazildiği her hangibi şey ilk okul çağında olan çocuğu okuyabiliyor, gürcüler kafkas bir millettir ne slavlara nede türklere karişmiştir bu gürcülerin gürürüdür. tarih boyunca ezilmiş ama boyunu hiç kimseye eğmemiş ve eğmeyecektir.ben bir müslümanim bunuda belirtmek istiyorum ve acara bölgeden hiç kimsenin asimile etmesi söz konusu değildir, devletimizde son 20 senedir hiç bir dini çatişmasi yoktur, ve herkes ayni seviyede muamele edilmektedir.senin savunduğu şeye ne isim veriyim bilmiyorum ama bunu soracayim sen gürgü müsün? eğer gürcü isen senin savunduğu şey yanliştir, devlete dile ve millete hakarettir, ortaya attığın görüşün her halde bir amaci vardir. kusura bakma ben bir ilahiyatçiyim hatanin yaninda olamam. mantiksiz gürcülere gelince tarihde mantik yürütülemez o zaman felsefe yapman lazim.

    Yorum


    • #19
     Ortodoks Kartvel görüşlerini benimsemiş ve kendini sosyolojik-dini anlamıyla Kartvel sayıyorsan sana diyecek birşeyimiz yok, sadece uğurlar olsun diyoruz. Konunun Gürcistana gitmek ya da orayı görmekle bir ilgisinin olduğunu sanmıyorum. Biz kendi ülkemizde yerel olarak konuştuğumuz dil ile Gürcistanlıların konuştuğu dilin farklılığını anlayabiliyoruz, yukarıya aktardığım bilimsel eserlerde de bu durum lehçe/diyalekt kavramı bağlamında açıklanmıştır. Konunun Gürcistan'da bulunmayla belki şöyle bir ilgisi olabilir; biz oradaki Ortodoks Kartvel/Kartça eğitimine tabi tutulmadık, çok şükür öyle bir yönetim altında yaşamak durumunda kalmadık, kendi lehçemizi konuştuk, kendi değerlerimizi yaşadık, o yüzden farklı düşünüyoruz herhalde.

     Kartça yazılmış eski eserleri, elbette ki Kartça eğitimden geçmiş çocuklar okuyacaktır, bundan doğal birşey yok. Bunun konuyla da alakası yok. Karışma meselesine gelince, kafkaslardan onlarca kavim gelip geçmiş, bir kısmı da orada eriyip gitmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde saf bir millet yoktur. Soy olarak Türk olan kavimlerin orada yaşadığı, bir kısmının asimile olduğu, Kartvel tarih kitap ve belgelerinde dahi kabul edilen bir gerçektir. İskitler, Hazarlar, Kıpçaklar, Moğollar vs. bölgede yaşamış kavimlerdir. Kartelin Yaşamı/Tarihi (qarTlis cxovreba'da) Bun-Türkler (bunTurqi) den bahsedilir. Yine tarih kitaplarında Kartel krallığında özellikle orduda iskan edilen 45 bin Kıpçak (yivCaRi) aileden söz edilir vs. Sonrasında Selçuklular ve nihayet Osmanlılar... Onun için "Gürcülerin gururudur" gibi sözler havada sözlerdir. Tüm milletlerde benzer karışmalar olmuştur. Bu çok doğaldır, insanlığın gelişmesi de böyle olmuştur.

     "Tarih boyunca ezilmiş, boyun eğmemiş". Doğru, bölgede birçok savaşlar, mücadeleler olmuştur. Madem tarih diyoruz o zaman, şu Osmanlı-Rus/Kartvel savaşına da değinelim... Daha doğrusu Acarlar dahil Müslüman Kafkas halkları ile Ortodoks Rus-Kartvel savaşı...Keza sonrasındaki muhacereti de hatırlayalım. Göç etmeyip Acaristanda kalanlara 70 yıl boyunca komünist Rus-Kartvel zulmünü, asimilasyona-zulme karşı çıkanların Orta Asyaya sürülmelerini özellikle hatırlayalım. 1991 sonrası ve halen bölgede merkezi hükümet desteğiyle yürütülen Hırisiyanlaştırma faaliyetlerini, başbakanın katıldığı, belediyenin organize ettiği toplu vaftiz törenlerini hatırlayalım... % 90 ların üzerinde olan Müslüman nüfusun % 50'nin altında seyrettiği iddialarını düşünelim, en güncel gelişme olarak, Acaristan hükümet başkanının, Acarların devlet dairelerinde çöpçü olarak dahi alınmadığından şikayet ettiğini görelim ve sonra da "acarada asimile yoktur, 20 senedir dini çatışma yoktur, aynı seviyede muamele edilmektedir" gibi laflara inanalım... Bari bize bu tür Kartvelist propagandaları yapmayın. Hem de ilahiyatçıyım diyerek...

     Yorum


     • #20
      sizi nasıl gürcüce konuşuyorsunuz? acaba gürcüce böyle mı olur? siz zaten türkçe konuşuyorsunuz hiç düşündünüz mu acaba konuştuğumuz dilin yüzde kaç atalarımıza ait ve yüzde kaç türklere ait?
      verdiğin kaynaklara sözüm yok ama bu kaynakları anlayabilmeniz için önce gürcüce öğrenmek zorundasiniz ki bu kaynakların hiç birinde acaruli'nin ayrı kartuli'den ayrı birşey olduğunu yazmıyor yada acereli'nin diğer guruli, megreli, goreli, imereli ve başkalarından ayrı olduğunu da söylemiyor kaldi ki birisi gerçekten uyduruyor.
      örnek olarak: http://armazi.uni-frankfurt.de/armaz...t/acaruli.html şu sitede konunun başlığı şöyledir: (ქართველური ენები) kartveluri enebi yani dediğiniz gibi kartça dilleri. (ქართული ენის აჭარული დიალექტი) kartuli enis awaruli dialekti yani kartça dilinin acar lehçesi.
      snora metnin ilk cümlesi: (აჭარული ქართული ენის ერთ-ერთი უძველესი და უაღრესად მნიშვნელოვანი დიალექტია.) awaruli kartuli enis ert-erti udzvelesi da uağresad mnişvnelovani dialektia yani acarca, kartça'nın en eski ve en mühim lehçelerden biridir.
      sonraki cümlelerde: (XVI საუკუნის ნახევრიდან მოყოლებული სამი საუკუნის მანძილზე აჭარა თურქთა ბატონობის ქვეშაა მოქცეული, რასაც უმძიმესი შედეგები მოჰყვა აჭარელთა ცხოვრებაში: მოისპო სულიერი და მატერიალური კულტურა, მოსახლეობა ძალით გაამაჰმადიანეს, მშობლიური ენა შეიბღალა. ამდენად, აჭარულის თავისებურებანი შეპირობებულია ჯერ კოლხურის, შემდეგ მესხურ-კლარჯული და გურული დიალექტების გარემოცვით, ბოლოს კი თურქულის ძლიერი ზეგავლენით.) XVI saukunis naxevridan mokolebuli sami saukunis mandzilze awara turkta batonobis kveşaa mokceuli, rasac umdzimesi şedegebi mohkva awarelta cxovrebaşi: moispo sulieri da materialuri kultura, mosaxleoba dzalit gaamahmadianes, mşobliuri ena şeibğala. amdenad, awarulis taviseburebani şepirobebulia jer kolxuris, şemdeg mesxur-klarjuli da guruli dialektebis garemocvit, bolos ki turkulis dzlieri zegavlenit. yani XVI y.y ortalarından beri üç y.y boyunca acara Türkler'in el altındadırlar, bu acara halkının hayatında ağır etkiler yarattı: manevi ve madıı kültür mahvolundu, halk zorla müslümanlaştırıldı, ana dili mahvolundu, dolayısıyla acarca önce kolhur sonra mesxca-klarca ve gurulca lehçelerin etkisinde kalmıştır en sonunda ise türkçe'nin ağır etkisi altında kalmıştır.
      siz böyle kaynak mı veriyorsunuz? ve bu kaynaklara dayanarak birşeyler mı savunuyorsunuz? valla bundan sonra benim diyeceğim birşey yok sadece eyvallah diyecem herkes bildiği gibi inansin.

      Yorum


      • #21
       ban onu söyle gürcünün nedemek olduğunu yane hangi irk olduğunu ben önceki yazilarda belirttim sizin konuştuğunuz dil gürcüce dilinin acara lehçesidir ve tabiki doğaldir türkçe karıştırılmış anlamada zorluk çektiğiniz şeyi dilde yeni siyasi ve sosyolojik terimlerin gelmesile hemde türkçenin karışmasından dir. eğitime gelince gürcü dilin başka bir yazisi ve edebiyati varmıyıdı? kafkaslara gelince senin bahsettiğin kivçağlar ve sayire hepsi kafkas milletti ve halen dağestanda yaşanmaktadirlar öyle bize ruslarda geldi geçti ama asimile olmadik millet her türlü ibadet ermeye devam ediyordu ve o zor şartlarda dini, dili ve irzlari muhafaza etti senin yürüttüğü mantikle orda yaşayan müslümanlarin moralini bozıyorsun savaşlara gelince o iki gücün çatişmasi idi ve biz ezildik ikiside bizi kullandi, muhacirlik aci bir olayi dir dedem sibiriyada hapisde vefat etmiş onun kardeşide türkiyeye hicret etmiş ve halen bulamadik bu olaylarda kalanlar daha çok vuruldu ama mücadele edildi ve ediliyor, bu başka konulardır, baskı yoktur gürcistanda hristianlaşma vardır inkar edilemez ama zorlama yoktur biz munafiklari istemiyoruz gitsinler yolu açık, doğru yoluda vardır yanlişida tercih sana kalmiştir. bir müslüman açık bir şekilde ibadet edebiliyor üniversiteye bile başortulu girebiliyor resmi kurankursları açabiliyor bu bize yeter ve artar kardeşim müslüman ülkelerde bukadar hürriyet yoktur. sen her halde beni anlayamadın benim savunduyum şeyi acarca yoktur acar lehçesi vardir ve yukarda yaptıyım kiyasta(karadeniz lehçesi) daha az bir fark vardir. siz niye bukadar savunıyorsunuz(acarcayi) ben anlayamadım belkide yazida icat ettiniz söyleyin beraber sevinelim. ben kartveli müslümanim elhamdulilla, dini ve irki karıştırmayın lutfen yane bir arab veya türk demek müslüman demekmidir?

       Yorum


       • #22
        sakartvelo2 adlı kullanıcıdan alıntı:
        sizi nasıl gürcüce konuşuyorsunuz? acaba gürcüce böyle mı olur? siz zaten türkçe konuşuyorsunuz hiç düşündünüz mu acaba konuştuğumuz dilin yüzde kaç atalarımıza ait ve yüzde kaç türklere ait?
        verdiğin kaynaklara sözüm yok ama bu kaynakları anlayabilmeniz için önce gürcüce öğrenmek zorundasiniz ki bu kaynakların hiç birinde acaruli'nin ayrı kartuli'den ayrı birşey olduğunu yazmıyor yada acereli'nin diğer guruli, megreli, goreli, imereli ve başkalarından ayrı olduğunu da söylemiyor kaldi ki birisi gerçekten uyduruyor.
        örnek olarak: http://armazi.uni-frankfurt.de/armaz...t/acaruli.html şu sitede konunun başlığı şöyledir: (ქართველური ენები) kartveluri enebi yani dediğiniz gibi kartça dilleri. (ქართული ენის აჭარული დიალექტი) kartuli enis awaruli dialekti yani kartça dilinin acar lehçesi.
        snora metnin ilk cümlesi: (აჭარული ქართული ენის ერთ-ერთი უძველესი და უაღრესად მნიშვნელოვანი დიალექტია.) awaruli kartuli enis ert-erti udzvelesi da uağresad mnişvnelovani dialektia yani acarca, kartça'nın en eski ve en mühim lehçelerden biridir.
        sonraki cümlelerde: (XVI საუკუნის ნახევრიდან მოყოლებული სამი საუკუნის მანძილზე აჭარა თურქთა ბატონობის ქვეშაა მოქცეული, რასაც უმძიმესი შედეგები მოჰყვა აჭარელთა ცხოვრებაში: მოისპო სულიერი და მატერიალური კულტურა, მოსახლეობა ძალით გაამაჰმადიანეს, მშობლიური ენა შეიბღალა. ამდენად, აჭარულის თავისებურებანი შეპირობებულია ჯერ კოლხურის, შემდეგ მესხურ-კლარჯული და გურული დიალექტების გარემოცვით, ბოლოს კი თურქულის ძლიერი ზეგავლენით.) XVI saukunis naxevridan mokolebuli sami saukunis mandzilze awara turkta batonobis kveşaa mokceuli, rasac umdzimesi şedegebi mohkva awarelta cxovrebaşi: moispo sulieri da materialuri kultura, mosaxleoba dzalit gaamahmadianes, mşobliuri ena şeibğala. amdenad, awarulis taviseburebani şepirobebulia jer kolxuris, şemdeg mesxur-klarjuli da guruli dialektebis garemocvit, bolos ki turkulis dzlieri zegavlenit. yani XVI y.y ortalarından beri üç y.y boyunca acara Türkler'in el altındadırlar, bu acara halkının hayatında ağır etkiler yarattı: manevi ve madıı kültür mahvolundu, halk zorla müslümanlaştırıldı, ana dili mahvolundu, dolayısıyla acarca önce kolhur sonra mesxca-klarca ve gurulca lehçelerin etkisinde kalmıştır en sonunda ise türkçe'nin ağır etkisi altında kalmıştır.
        siz böyle kaynak mı veriyorsunuz? ve bu kaynaklara dayanarak birşeyler mı savunuyorsunuz? valla bundan sonra benim diyeceğim birşey yok sadece eyvallah diyecem herkes bildiği gibi inansin.
        Konuştuğumuz dilin yüzde kaçı orijnal tartışmasını daha önce de yapmıştık. Eğer bu mantıkla gidersek, Kartça'nın yüzde kaçı orijnal, yüzde kaçı Arapça, Farsça, Türkçe, Rusça, İngilizce, Almanca diye de sormamız gerekir. Aynı şey Türkçe için de geçerlidir. O nedenle yüzde kaç atalara yüzde kaç Türklere gibi bir mantık doğru değildir. Ayrıca ata derken ne kadar geriye gideceğiz? 10 yıl mı 100 yıl mı 1000 yıl mı? 10 yıl veya 100 yıl öncesinde de büyük ölçüyde Acarca bu şekildeydi ve onu da "atalarımız" konuşuyordu. Ayrıca biz "Türkler"i, Kartvellerin size öğrettiği-sizi asimile ettiği gibi yabancı-düşman bir kelime-kavram olarak değil, ait olduğumuz, parçası olduğumuz veya en azından akrabası olduğumuz bir kavram olarak görüyoruz. Onun için Türk karşıtlığı yaparak burada (yani Türkiyede) bir yere varamazsınız.

        Verdiğim kaynakların Kartvel yazarlar ve Kartça eserler olduğunu zaten belirttim. Bu kaynakların içeriğine değil, öncelikle isimlerine (aWaruli dialeqti gibi) göz atın dedim ve özellikle Acarcanın "lehçe/diyalekt" olarak kabul edildiğine dair bir delil olarak bunlara dayandım. Yoksa bunların içeriğinde elbette Kartvelist ideolojinin izleri, bu ideolojinin klasik yalanları vardır, bunun farkındayım.

        Bu kaynakların hepsi, Acarca'nın ayrı bir lehçe (bunu kendi ideolojisine göre Kartça'nın lehçesi olarak sınıflandırsa bile) olduğunun Kartvel eserlerdeki delilleridir. "qarTuli enis aWaruli dialeqti" (Kartçanın/Kart dilinin Acarca/Acar lehçesi) dese bile sonuçta aWaruli'nin/Acarca'nın ayrı bir diyalekt/lehçe olduğunu kabul ediyor. Elbette kendi Kartvelist ideolojisine göre bunu ve diğer lehçeleri "qarTuli enis" diyerek Kartça içinde değerlendiriyor. Bizim de zaten itiraz ettiğimiz nokta budur. Biz bunun yerine Gürcüce'nin lehçeleri diyor ve Kartça'yı da (gelişmiş bir lehçe olsa da) bunun altında değerlendiriyoruz. Yani "gurjije enis qarTuli/qarTluri dialeqti" (Gürcücenin Kart/Kartel lehçesi) veya "gurjije enis aWaruli dialeqTi" (Gürcücenin Acar/Acara-Acaristan lehçesi).. Ama hiçbir şekilde ""gurjije enis megruli-lazuri-svanuri dialeqti" (Gürcücenin Megrel-Laz-Svan lehçesi) demiyoruz. Zaten Kartvelist ideoloji de bunun yanlışlığını fark ederek, Megrelce-Lazca ve Svanca için "qarTuli enis" (Kart dilinin/Kartçanın) değil, "qarTveluri enis" (Kartvel dilinin/Kartvelcenin!) dialeqti (lehçesi) şeklinde bir uydurmaya gidiyor!

        Dolayısıyla bahsettiğiniz sitedeki bilgileri, Kartvelist ideolojinin çıkmazlarından ve yalanlarından arındırarak şöyle okumak lazım: aWaruli gurjije enis ert-erti uZvelesi da uağresad mnişvnelovani dialektia yani Acarca, Gürcüce'nin en eski ve en mühim lehçelerden biridir.

        Devamındaki açıklamaları da; XVI y.y ortalarından beri üç y.y boyunca Acaristan Osmanlı yönetimi altındadır, bu Acaristan halkının hayatında önemli değişimlere yol açtı: manevi ve maddi kültür değişti, halk kendi isteğiyle Müslümanlığı seçti. Bu farklılaşma, yerel dili de etkiledi. Bu bağlamda Acarca önce Kolh, sonra Mesh-Klarc ve Gurul lehçelerin etkisinde kalmış ve en sonunda ise büyük ölçüde Türkçe'nin etkisi altında kalmıştır. şeklinde düzeltmek gerekir.

        Yazıdaki Ortodoks-Kartvel ideolojisini yansıtan (mesela bölge halkının Hıristiyanlıkta kalmayıp Müslümanlığı benimsemelerini hazmedemedikleri için ve kendilerince bunu bir yenilgi olarak gördükleri için, daha da önemlisi yeni nesli aldatmak için zorla Müslümanlaştırıldı yalanı kullanılıyor), bilimsellikten uzak ifadeler çıkarılınca yine de elde bir bilgi kalıyor. O bilgi de şu ki, Acarca'nın (ağız-şive-aksan değil) farklılıkları olan bir "lehçe", hem de eski bir lehçe olduğudur!

        Yorum


        • #23
         rezomikeladze adlı kullanıcıdan alıntı:
         ban onu söyle gürcünün nedemek olduğunu yane hangi irk olduğunu ben önceki yazilarda belirttim sizin konuştuğunuz dil gürcüce dilinin acara lehçesidir ve tabiki doğaldir türkçe karıştırılmış anlamada zorluk çektiğiniz şeyi dilde yeni siyasi ve sosyolojik terimlerin gelmesile hemde türkçenin karışmasından dir. eğitime gelince gürcü dilin başka bir yazisi ve edebiyati varmıyıdı? kafkaslara gelince senin bahsettiğin kivçağlar ve sayire hepsi kafkas milletti ve halen dağestanda yaşanmaktadirlar öyle bize ruslarda geldi geçti ama asimile olmadik millet her türlü ibadet ermeye devam ediyordu ve o zor şartlarda dini, dili ve irzlari muhafaza etti senin yürüttüğü mantikle orda yaşayan müslümanlarin moralini bozıyorsun savaşlara gelince o iki gücün çatişmasi idi ve biz ezildik ikiside bizi kullandi, muhacirlik aci bir olayi dir dedem sibiriyada hapisde vefat etmiş onun kardeşide türkiyeye hicret etmiş ve halen bulamadik bu olaylarda kalanlar daha çok vuruldu ama mücadele edildi ve ediliyor, bu başka konulardır, baskı yoktur gürcistanda hristianlaşma vardır inkar edilemez ama zorlama yoktur biz munafiklari istemiyoruz gitsinler yolu açık, doğru yoluda vardır yanlişida tercih sana kalmiştir. bir müslüman açık bir şekilde ibadet edebiliyor üniversiteye bile başortulu girebiliyor resmi kurankursları açabiliyor bu bize yeter ve artar kardeşim müslüman ülkelerde bukadar hürriyet yoktur. sen her halde beni anlayamadın benim savunduyum şeyi acarca yoktur acar lehçesi vardir ve yukarda yaptıyım kiyasta(karadeniz lehçesi) daha az bir fark vardir. siz niye bukadar savunıyorsunuz(acarcayi) ben anlayamadım belkide yazida icat ettiniz söyleyin beraber sevinelim. ben kartveli müslümanim elhamdulilla, dini ve irki karıştırmayın lutfen yane bir arab veya türk demek müslüman demekmidir?
         Bu konuları bu forumda onlarca kez tartıştık, her yeni gelen kişiyle tekrar ediyoruz. Zararı yok. Gürcü, farklı görüşler de olsa günümüzdeki anlamıyla Çoruh ve Kür (Kura) nehirleri arasında yaşayan ve dilsel benzerlik gibi belirli kültürel benzerlikleri olan halklara verilen genel bir isimdir. Esasen Kafkaslık gibi coğrafi-kültürel bir tanımlamadır. Irk olayı, içinden çıkılmaz, ispatı imkansız ve hiçbir milletin tek başına dayanamayacağı bir ölçüdür. Bölgenin yerleşik halkları, doğal olarak birçok farklı halktan etkilenmiş ve hatta kaynaşmıştır.

         Bizim konuştuğumuz dil Gürcüce’nin (Kartça’nın değil) Acara/Acaristan “lehçe”sidir dedikten sonra tartışılacak bir şey yok. Biz de zaten Acarca derken temelde bunu kastediyoruz. Yani aWaruli denen kelimenin Türkçe çevirisi, Acarca’dır, aynen qarTuli denen kelimeye Kartça dediğimi gibi. Lehçe dediğimiz şey, bilimsel bir sınıflamadır, lehçe de olsa konuşulan şeye genel olarak “dil” diyoruz. Bu anlamda da Acarca Türkiye’de ve Acaristan’da yerel olarak konuşulan bir dildir (yerel, gündelik halk dilidir). Siyasi, sosyolojik terimler Acarca’ya Osmanlıca-Türkçe’den girerken, Kartça’ya da başka dillerden girmiştir. Yazı olayına gelince, bir dilin alfabesinin olmaması onu dil olmaktan çıkarmaz, dünyada binlerce dil vardır, ancak toplam 14-16 alfabe bulunmaktadır. Kart alfabesi de bunlardan biridir. Osmanlıca-Türkçe daha önce Arap alfabesi ile günümüzde ise Latin alfabesiyle yazılıyor. Keza Kafkaslarda da Kartların dışında diğer bazı halklar da kendi dillerini Kart alfabesiyle yazmıştır, ancak bu durum o dillerin yok sayılmasını ya da Kartça’nın veya Kartvelce’nin lehçesi olmasını gerektirmez.

         Kıpçaklar vs. Bunlar Kafkas milletleriydi ve aynı zamanda önceleri Ortodoks Hıristiyan’dı, Kart Kilisesine tabiydiler. Bu bağlamda birçoğu Kartların ve bölgedeki diğer halkların arasında eridi veya bunlar birbiriyle karıştı. Irkların/halkların karışmasıyla bir ölçüde kastettiğimiz budur.

         “Ruslar geldi asimile olmadık, her türlü ibadete devam ettik”. İlk kısmını kısmen doğru kabul edelim de devamına ne diyelim? Rus yönetiminde her türlü ibadete devam edildi öyle mi? O yüzden mi şimdiki nesil dinleriyle ilgili hiçbir şey bilmiyor?

         “Senin yürüttüğün mantıkla oradaki milletin moralini bozuyorsun”. Biz gerçekleri söylüyoruz, Kartvellerden çekinecek, onlara boyun eğecek, onlardan medet umacak bir konumda değiliz çok şükür. Aksine bu gerçekleri yeni nesil Acar halkının öğrenmesi ve böylece misyoner Kartvellerin yalanlarına kanmaması gerek…

         Savaş olayında evet iki güç vardı, Müslüman Kafkas halkından oluşan Osmanlı ve Ortodoks Hıristiyanlardan oluşan Rus-Kartveller… Burada Kafkas halkları, topraklarını işgalci Rus ve onları Kafkaslara indiren Kartvellere karşı sonuna kadar savundu, yenilgi olunca da kendi değerlerini koruma uğruna göç edebilenler göç etti. Kalanlar da bunların zulmüne maruz kaldı, asimile edilmek istendiler, asimile olmayanlar da Kazakistan’a vs. sürüldüler. Bunlar başka konular değil, bizim tarihimizin, kimliğimizin en önemli olayları ve orada Kartvelist propagandalara daha yoğun bir şekilde maruz olan sizlerin bilmesi ve hatırdan çıkarmaması gereken hususlardır.

         “Münafık istemiyoruz vs.” Elbette kimse istemez, ama orada kurulan ve özerklik güvencesini hiçe sayarak yürütülen düzen insanları buna zorluyor. Birtakım dini özgürlükler olması, Kartvellerin bir lütfü değil, Acarların Kars Antlaşmasına, 1992 Dostluk antlaşmasına dayanan dini-kültürel özerkliğinin bir gereği, bir hakkıdır.

         “Acarca yoktur, Acar lehçesi vardır” demek, kelime düşmanlığından başka bir şey değildir. Acarca ile kastımız zaten Gürcüce’nin (tekrar vurgulayalım: Kartça’nın değil) lehçesidir, bir halk dilidir. Karadeniz “lehçesi” diye bir şey yoktur ve Karadeniz “şive”si ile bu karşılaştırılamaz. İlla bir karşılaştırma yapılacaksa, Türkçe-Azerice / Kartça-Acarca karşılaştırması yapılabilir.

         Vatandaşlık (moqalaqeoba) anlamıyla Kartvelliğe bir şey demiyoruz, ama tarihi ve sosyolojik anlamıyla Kartvel, Ortodoks Kart Kilisesine tabi demektir, kısaca “giyavri tkma ari”. Bunu Kartvellerin kendileri söylüyor. Madem ırkı, daha doğrusu etnik kökeni karıştırmayalım diyorsunuz, o zaman Tiflis ve çevresi halkının etnik ismi olan, ona dayanan Kart-velliği, etnik olarak Kart olmadığınız (Acar olduğunuz) halde nasıl kabul ediyorsunuz?

         Yorum


         • #24
          Kartça'nın yüzde kaçı orijnal, yüzde kaçı Arapça, Farsça, Türkçe, Rusça, İngilizce, Almanca diye de sormamız gerekir. Aynı şey Türkçe için de geçerlidir. O nedenle yüzde kaç atalara yüzde kaç Türklere gibi bir mantık doğru değildir. Ayrıca ata derken ne kadar geriye gideceğiz? 10 yıl mı 100 yıl mı 1000 yıl mı? 10 yıl veya 100 yıl öncesinde de büyük ölçüyde Acarca bu şekildeydi ve onu da "atalarımız" konuşuyordu.

          yine anlamak istemiyorsunuz. bir dilin % 70 başka dile ait olduğu ve %20 aynı mı? bizim yeterli kelime hazinemiz var ki kendi orijinal dilimzde konuşalım bazı konularda mesela: teknoloji, tıp, siyaset, iktisat, sosyoloji, psikoloji gibi knularda biraz zorluklar çekeriz ki bu da doğal ve her dili için geçerli birşey buna sözüm yok. bundan harıç bizim çok eski edebi eserlerimiz vardur ve ordan da bakılabilir nekadar arapça, türkçe, farsça, inglizce, almanca, ve rusça kelimeleri kullanmışız. günümüze ulaşan en eski edebi eserler 5 y.y'a aittir (şuşanikis wameba bunlardandır) ama yanınızda türkçe olmasa nekadar gürcüce konuşabiliyorsunuz? ve gürcüce böyle mı olur? yayı meselesinde gülmece kelimesini de bu anlamda kullandım. siz yapacağınız yayında % 50 den fazla gürcüce konuşun ben size bravo diyecem.
          geriye gitmek için 10 yil 100 yil veya 1000 fılan rakamları saymaya gerek yok nekadar lazımsa okadar gideceksin bakacaksın anadoluya türkler gelmeden önce atam hangi dil konuşmuş ve kardeşleri ki idi onlara bakacaksın.

          Verdiğim kaynakların Kartvel yazarlar ve Kartça eserler olduğunu zaten belirttim. Bu kaynakların içeriğine değil, öncelikle isimlerine (aWaruli dialeqti gibi) göz atın dedim ve özellikle Acarcanın "lehçe/diyalekt" olarak kabul edildiğine dair bir delil olarak bunlara dayandım. Yoksa bunların içeriğinde elbette Kartvelist ideolojinin izleri, bu ideolojinin klasik yalanları vardır, bunun farkındayım.

          kendin bile inanmadığın şeyleri bize nasıl kaynak diye gösterirsin ve bundan birşeyler anlatmaya çalışıtsınız?

          Biz bunun yerine Gürcüce'nin lehçeleri diyor ve Kartça'yı da (gelişmiş bir lehçe olsa da) bunun altında değerlendiriyoruz. Yani "gurjije enis qarTuli/qarTluri dialeqti" (Gürcücenin Kart/Kartel lehçesi) veya "gurjije enis aWaruli dialeqTi" (Gürcücenin Acar/Acara-Acaristan lehçesi).. Ama hiçbir şekilde ""gurjije enis megruli-lazuri-svanuri dialeqti" (Gürcücenin Megrel-Laz-Svan lehçesi) demiyoruz.
          Dolayısıyla bahsettiğiniz sitedeki bilgileri, Kartvelist ideolojinin çıkmazlarından ve yalanlarından arındırarak şöyle okumak lazım: aWaruli gurjije enis ert-erti uZvelesi da uağresad mnişvnelovani dialektia yani Acarca, Gürcüce'nin en eski ve en mühim lehçelerden biridir.

          dostum sen yine kavramkargaşasındasınız heralde anlamak istemiyorsun ki dilimizde gürcüce, gürcistan, gürcü gibi kelimeleri yoktur bunun karşılığı sakartvelo, kartulli, kartveli vardır ve bunları kullanmış atalarımız bizde kullanıyoruz. yoksa bizde türkçe konuşmaya başlıyalım bu kelimeler yanlış diye her yerden silelim ve yerini türkçe kelimelerle mı dolduralım? siz kartuli ena denildiğinde kartli bölgesinde konuşulan lehçeden ibaret sanıyorsunuz hayır dostum gürcistanda kime sorarsan bunun böyle anlamadığı söyler.
          siz bilir misiniz hırıstıyanlığa ilk beşikliği acara yapmış ve diğer gürcülere de acara halkı öğretmiş hırıstıyanlığı 3 y.y'da kapadokya'dan çıkan azız nino ilk hırıstıyanlığı acara'da hulo ilçesi didacara köyünde tebliğ etmiştir ve o günden sonra ayinler bu gürcüce yapılmıştır sonra 4 y.y'da ise hırıstıyanlık gürcistanin resmi dil olarak ilan edildi eğer bir lehçe kiliseye veya ortodoks hırıstıyanlık dine ait olsaidi ozaman ilk acara halkının konuştuğu lehçenin bu yeri almasi gerekirdi.
          ve eski acarların konuştuğu dil çok orijinal ve çok fasıh bir grcüce (kartuli) olduğunu bugün bile linvistler söylemekte ve eski edebi eserler ve sözlüklerde bunun deliller çokça mevcuttur.

          Devamındaki açıklamaları da; XVI y.y ortalarından beri üç y.y boyunca Acaristan Osmanlı yönetimi altındadır, bu Acaristan halkının hayatında önemli değişimlere yol açtı: manevi ve maddi kültür değişti, halk kendi isteğiyle Müslümanlığı seçti. Bu farklılaşma, yerel dili de etkiledi. Bu bağlamda Acarca önce Kolh, sonra Mesh-Klarc ve Gurul lehçelerin etkisinde kalmış ve en sonunda ise büyük ölçüde Türkçe'nin etkisi altında kalmıştır. şeklinde düzeltmek gerekir.

          bu ne? madem ki öyle ya ozaman kynakların göstermesine ne anlam var? bu kaynak veya delil değil bu sizin uydurduğunuz ve zihninizdeki hayallerinizden ibarettir. demek ki kaynaklar ve deliller vardır hem de çok ama ben bunlara güvenmiyorum bunlar yanlış, dur birdakika ben onları düzelteyim siz ordan bakınız çünkü bunu yazanlar ya bilmez ya da bir menfaat vardır ama ben herşey biliyorum ve üstelik menfaatım fılan da yok diyorsunuz. delil gösteriyorsanız orijinali göster düzeltme fılan yok ben suyu kaynaktan içmeyi severim!
          acarca, azerice, kazakça, türkmence ve gibi lehçelere kıyaslamayın çok yanılırsınız tekrar söylüyorum acarca'nın gürcüceden (kartulidan) çok farkı yoktur ve halkın anlayamayacağı birkaç kelime varsa bunlar her dilde mevcut hatta türkiye'de de bunun örnekleri çok gördüm, ancak megrelce, svanca, afxazca, osça, kistçe bunlar farklı lehçelerdır ve bunlar özel eğitim görmeyen başka yöreli sıradan bir adam anlayamaz fakat acarca'da böyle sözkonusu yoktur!

          Yorum


          • #25
           BURDA acarca diye yeni bir dil ve ırk (müslüman türk gürcü) yaratılmaya çalışılıyor. özellikle bir kaç kişi sürekli aynı şeyleri yazıyor. acarca dil değildir lehçedir.acarada yaşayan larda müslüman olonlar dahil gürcüdür.bütün tarih bunu böle yazar.bazılarının ki hariç.

           Yorum


           • #26
            rus zamanda ibadet devam ediliyordu edilmektedir sana kim söyledi dinden haberi yok tam aksine en güzel şekilde allahu tealaya ibadet edilmektedir ne madet söyliyorsun ve ne boyun eğmesine bize ne teklip ediyorsun anlayamadım gürcistanimi brakacağiz gürcistan için orda yaşayan her müslüman feda eder yane ne istiyorsun biz gürcüyüz topraklarda gürcülerin hiç kimseden ne madet diliyoruz nede başka bişey sana gürcistana gitmeni onun için teklip ettim, sahabiler dini yaymak için hicret ediyorlardi ve biz ordanmi çekinelim dile gelince israr etme kardeşim eğer ayrı bir dil olsa doğrudur yazi gerektirmez ama farkli bir dil olacak, biz gürcüleriz yane acarada yaşayanlar sadece dinden farklıdırlar diğerlerinden, sende interneti merci olarak gösterme orda yüzde 30 değil yuzde sekseni müslümandir senin gösterdiği kaynak misiyonlerin kurduğu bir sitedir öyle bişey bana kaynak olarak gösterme internet dünyanin hiç bir gelişmiş ulkede kaynak olarak kabul edilmemektedir ve ayni şekilde türkiyede, herkes güvence altinadir hiç bir sorun yok acara başkani müslümandir bunun bilmesini istiyorum, muhacirlik acaradan sadece türkiyeye gerçekleşti kasakistana öyle bişey olmadi onlar ahiskallar kardeşim müslümaniz elhamdülilla ve irkimi brakacağiz ve ne diyeceğiz arapmiyiz isa a.s gürcü değildir ve hristiyanlik orda inmedi ondan öncede kartvellet vardi ben sana doğruları anlatmaya çalışıyorum çünkü millet yanşil bilgilendiriyor ama sen beni yanliş anlıyorsun sanki biz müslüman değiliz yeni dil icat etmedik ya ondanmı seninle gerçekden yüz yüze görüşmek isterdim

            Yorum


            • #27
             sakartvelo2 adlı kullanıcıdan alıntı:
             Kartça'nın yüzde kaçı orijnal, yüzde kaçı Arapça, Farsça, Türkçe, Rusça, İngilizce, Almanca diye de sormamız gerekir. Aynı şey Türkçe için de geçerlidir. O nedenle yüzde kaç atalara yüzde kaç Türklere gibi bir mantık doğru değildir. Ayrıca ata derken ne kadar geriye gideceğiz? 10 yıl mı 100 yıl mı 1000 yıl mı? 10 yıl veya 100 yıl öncesinde de büyük ölçüyde Acarca bu şekildeydi ve onu da "atalarımız" konuşuyordu.

             yine anlamak istemiyorsunuz. bir dilin % 70 başka dile ait olduğu ve %20 aynı mı? bizim yeterli kelime hazinemiz var ki kendi orijinal dilimzde konuşalım bazı konularda mesela: teknoloji, tıp, siyaset, iktisat, sosyoloji, psikoloji gibi knularda biraz zorluklar çekeriz ki bu da doğal ve her dili için geçerli birşey buna sözüm yok. bundan harıç bizim çok eski edebi eserlerimiz vardur ve ordan da bakılabilir nekadar arapça, türkçe, farsça, inglizce, almanca, ve rusça kelimeleri kullanmışız. günümüze ulaşan en eski edebi eserler 5 y.y'a aittir (şuşanikis wameba bunlardandır) ama yanınızda türkçe olmasa nekadar gürcüce konuşabiliyorsunuz? ve gürcüce böyle mı olur? yayı meselesinde gülmece kelimesini de bu anlamda kullandım. siz yapacağınız yayında % 50 den fazla gürcüce konuşun ben size bravo diyecem.
             geriye gitmek için 10 yil 100 yil veya 1000 fılan rakamları saymaya gerek yok nekadar lazımsa okadar gideceksin bakacaksın anadoluya türkler gelmeden önce atam hangi dil konuşmuş ve kardeşleri ki idi onlara bakacaksın.

             Verdiğim kaynakların Kartvel yazarlar ve Kartça eserler olduğunu zaten belirttim. Bu kaynakların içeriğine değil, öncelikle isimlerine (aWaruli dialeqti gibi) göz atın dedim ve özellikle Acarcanın "lehçe/diyalekt" olarak kabul edildiğine dair bir delil olarak bunlara dayandım. Yoksa bunların içeriğinde elbette Kartvelist ideolojinin izleri, bu ideolojinin klasik yalanları vardır, bunun farkındayım.

             kendin bile inanmadığın şeyleri bize nasıl kaynak diye gösterirsin ve bundan birşeyler anlatmaya çalışıtsınız?

             Biz bunun yerine Gürcüce'nin lehçeleri diyor ve Kartça'yı da (gelişmiş bir lehçe olsa da) bunun altında değerlendiriyoruz. Yani "gurjije enis qarTuli/qarTluri dialeqti" (Gürcücenin Kart/Kartel lehçesi) veya "gurjije enis aWaruli dialeqTi" (Gürcücenin Acar/Acara-Acaristan lehçesi).. Ama hiçbir şekilde ""gurjije enis megruli-lazuri-svanuri dialeqti" (Gürcücenin Megrel-Laz-Svan lehçesi) demiyoruz.
             Dolayısıyla bahsettiğiniz sitedeki bilgileri, Kartvelist ideolojinin çıkmazlarından ve yalanlarından arındırarak şöyle okumak lazım: aWaruli gurjije enis ert-erti uZvelesi da uağresad mnişvnelovani dialektia yani Acarca, Gürcüce'nin en eski ve en mühim lehçelerden biridir.

             dostum sen yine kavramkargaşasındasınız heralde anlamak istemiyorsun ki dilimizde gürcüce, gürcistan, gürcü gibi kelimeleri yoktur bunun karşılığı sakartvelo, kartulli, kartveli vardır ve bunları kullanmış atalarımız bizde kullanıyoruz. yoksa bizde türkçe konuşmaya başlıyalım bu kelimeler yanlış diye her yerden silelim ve yerini türkçe kelimelerle mı dolduralım? siz kartuli ena denildiğinde kartli bölgesinde konuşulan lehçeden ibaret sanıyorsunuz hayır dostum gürcistanda kime sorarsan bunun böyle anlamadığı söyler.
             siz bilir misiniz hırıstıyanlığa ilk beşikliği acara yapmış ve diğer gürcülere de acara halkı öğretmiş hırıstıyanlığı 3 y.y'da kapadokya'dan çıkan azız nino ilk hırıstıyanlığı acara'da hulo ilçesi didacara köyünde tebliğ etmiştir ve o günden sonra ayinler bu gürcüce yapılmıştır sonra 4 y.y'da ise hırıstıyanlık gürcistanin resmi dil olarak ilan edildi eğer bir lehçe kiliseye veya ortodoks hırıstıyanlık dine ait olsaidi ozaman ilk acara halkının konuştuğu lehçenin bu yeri almasi gerekirdi.
             ve eski acarların konuştuğu dil çok orijinal ve çok fasıh bir grcüce (kartuli) olduğunu bugün bile linvistler söylemekte ve eski edebi eserler ve sözlüklerde bunun deliller çokça mevcuttur.

             Devamındaki açıklamaları da; XVI y.y ortalarından beri üç y.y boyunca Acaristan Osmanlı yönetimi altındadır, bu Acaristan halkının hayatında önemli değişimlere yol açtı: manevi ve maddi kültür değişti, halk kendi isteğiyle Müslümanlığı seçti. Bu farklılaşma, yerel dili de etkiledi. Bu bağlamda Acarca önce Kolh, sonra Mesh-Klarc ve Gurul lehçelerin etkisinde kalmış ve en sonunda ise büyük ölçüde Türkçe'nin etkisi altında kalmıştır. şeklinde düzeltmek gerekir.

             bu ne? madem ki öyle ya ozaman kynakların göstermesine ne anlam var? bu kaynak veya delil değil bu sizin uydurduğunuz ve zihninizdeki hayallerinizden ibarettir. demek ki kaynaklar ve deliller vardır hem de çok ama ben bunlara güvenmiyorum bunlar yanlış, dur birdakika ben onları düzelteyim siz ordan bakınız çünkü bunu yazanlar ya bilmez ya da bir menfaat vardır ama ben herşey biliyorum ve üstelik menfaatım fılan da yok diyorsunuz. delil gösteriyorsanız orijinali göster düzeltme fılan yok ben suyu kaynaktan içmeyi severim!
             acarca, azerice, kazakça, türkmence ve gibi lehçelere kıyaslamayın çok yanılırsınız tekrar söylüyorum acarca'nın gürcüceden (kartulidan) çok farkı yoktur ve halkın anlayamayacağı birkaç kelime varsa bunlar her dilde mevcut hatta türkiye'de de bunun örnekleri çok gördüm, ancak megrelce, svanca, afxazca, osça, kistçe bunlar farklı lehçelerdır ve bunlar özel eğitim görmeyen başka yöreli sıradan bir adam anlayamaz fakat acarca'da böyle sözkonusu yoktur!
             Teknoloji, tıp, siyaset, iktisat, sosyoloji, psikoloji vs. saymışsınız. Bu alanlardaki sözcüklerin Kartça’ya da yabancı dillerden girdiğini, doğal olarak kabul ediyorsunuz. Peki, bunları orana vursak acaba Kartça’nın yüzde kaçı eder? Eski eser dediğiniz şeylerde de mutlaka başka bir dilin az veya çok etkisini bulabilirsiniz. Bu defa o çağda yaşayan diğer halkların, mesela eski Romada-Bizansta konuşulan dilin (malum bugünkü Gürcistana Hıristiyanlık buradan gelmiş) izleri vardır. Dilleri bu şekilde ayıramazsınız, bir dildeki kelime başka bir dile geçince, artık dilin bir parçası olur. Ayrıca gündelik iletişimde Acarcanın orijinal kelimeleriyle % 90 a yakın konuşulabilir. Acarca’da da onlarca sözlü, halk edebiyatı eserleri, mani, destan, hikaye-masal, müzik eserleri vs. vardır ve hatta bu gibi eserlerde Kartça’dan daha zengin olduğu iddia edilebilir.

             Geriye gitmeyle kastım, atalarımızın kim olduğunu vurgulamak içindi. Orijinal kelimeleriyle Acarca konuşanlar da atamızdı, Osmanlıca-Türkçe kelimelerle birlikte Acarca konuşanlar da bizim atamızdı. Kartvelist asimilasyonun sizi kör ettiği nokta budur işte… Ayrıca Acarcadaki, keza Kartça’daki bazı Türkçe kelimeler Anadoluya gelenlerden önce de vardı. Mesela Kıpçaklar zaten Kafkasyada yaşıyorlardı. Bölgedeki birçok halk bu açıdan kardeşti, akrabaydı. Kartvelist asimilasyonun ürettiği Türk düşmanlığı işte bu tip mantıksız çıkmazlara götürür.

             Kaynaklar meselesine gelince, kaynakları vermemin sebebi, Acarca diye bir dil/lehçe yok diye ortaya atılanlara, bizzat onların kaynaklarından cevap vermek içindi. Görüldüğü gibi tüm bu eserlerde “aWaruli”, “dialeqti” sözcükleri geçiyor. Demek ki Acarca diye bir dil/lehçe vardır. Bunun dışında diğer Kartvelist yaklaşımları onaylamamız elbette söz konusu değildir, bunu da belirttim.

             Kavram kargaşasında olan sizlersiniz. “Dilimizde” değil, dilinizde (yani Kartça’da) bunların olmaması (o da ayrı bir soru işaretidir ya neyse) sizin sorununuz. Bizim dilimizde (yani Acarca’da) bunların karşılığı vardır, bizde de tanımlama olarak Sakartvelo, Kartuli, Kartveli yoktur. Sakartvelo-Kartvel dediğin zaten 1918’lerden sonra uydurulmuş kelimelerdir. Tarihte Sakartvelo diye bir devlet adı yoktur. Onun için “atalarınız” da bunu kullanmış değildir. Bunların hepsi size Kartvelist ideolojinin anlattığı tarihi hikayelerdir. Daha doğrusu günümüz kavramlarıyla geçmişin ifadesidir. Sonuç olarak siz kendinizi Kartvel vs. diye ifade edebilirsiniz, diyeceğimiz yok, ama biz de kendimizi başka türlü tanımlıyoruz, buna da sizin diyeceğiniz olamaz.

             Kartuli enanın temeli Kartel/Kartlidir, bunu Kartveller de böyle kabul eder. Zaten ismi üzerinde, “Kart-ul-i”, yani “Kart”lara özgü olan, Kart-el’de/Kart-li’de konuşulan… Elbette günümüzde resmi dil olarak tüm Gürcistan’da bu dil geçerli, bununla eğitim yapılıyor. Bunun böyle olması, onun kökeninin Kartel olduğu gerçeğini değiştirmez!

             Hıristiyanlığın yayılışı ile ilgili söyledikleriniz, tümüyle kendinizce vardığınız/uydurduğunuz yalan-yanlış sonuçlardır. Bölgeye gelen misyonerler, bağlı oldukları kilise adına bu dini yaymışlardır ve ilk dönemlerde kendi dilleri-alfabeleri ile bu olmuştur. Kartça’daki eklesia (kilise) bile Yunanca’dan geçmiştir. Söylediğiniz bilgilerin de doğruluğu kuşkuludur. Bir defa Nino denilen misyonerin Acaristanla ilgisi olmayıp, doğrudan Kartel’de bu dini yaydığı söylenmektedir. Acaristan için başka misyonerlerin adı verilmektedir. “Didacara’da tebliği edilmiş ve o günden sonra ayinler bu Gürcüce ile yapılmış” cümlesi ise, Kartça’ya yönelik Kilise dili tespitini saptırmak, buna Acarca’yı dahil etmek için yaptığınız bir uydurmadır. Ortada henüz kilise yok, ayinlere başlanmışmış!!! Ayrıca kilise tarihi bizi çok da ilgilendirmemektedir. Kartça’nın kilise dili olması demek, Kartça’nın bu sayede Kart olmayan halklara yayılması demektir. Ayrıca Kart Alfabesinin doğuşunun Kiliseye dayanması demektir.

             Kartvellerin yazdığı, “Acarlar zorla Müslüman oldu” vs. yalanlarına inanıyorsanız bu sizin bileceğiniz iş, bizi ilgilendirmez. Nedense Acarca ile ilgili belirli bir amaçla gösterdiğim kaynakların arasında Kartvelist iftiraları-yalanları içeren bir kaynağı öne çıkarıp, kendinizce üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Herhalde Kartvellerin, Müslüman Acarlara ilişkin yalanları çok hoşunuza gidiyor, belki de zaten içten içe bunu savunmak istiyorsunuz.

             Diğer kaynaklarla birlikte bu kaynağı göstermemin sebebini açıkladım, Acarca diye bir dil/lehçe vardırı sizin (sizin diyorum, zira Kartvel olduğunuzu zaten kabul ediyorsunuz) kaynaklarınızla ispatlamak. Kendinizce dalga geçtiğiniz (ancak kendi kendinize güldüğünüz) kısımların hiçbiri Acarca diye bir dil/lehçe yoktur demiyor. Acarca’yı kabul ediyor, ama arada da Acarların Müslümanlığı kabulüne, Türklere iftira ediyor. Biz de konuyla çok da ilgisi olmayan bu kısım, tartışmamızın dışında diyoruz ve doğrusunu gösteriyoruz. Suyu kaynaktan içmeyi seviyorsanız, buyurun Ortodoks Hıristiyan Kartvellerin, iftira-yalan pislikleriyle dolu suyu, doğrularla-gerçeklerle arındırmadan-temizlemeden kana kana için! Afiyet olsun! Zaten o sudan içtiğiniz için böyle konuşuyorsunuz ve anlaşılan halinizden de memnunsunuz. O halde biz de uğurlar olsun, o suları içmeye devam edin diyoruz.

             Acarca-Kartça farkını anlatabilmenin en iyi (veya buna en yakın) örneklerinden biri de, Türkçe-Azerice karşılaştırmasıdır. Megrelce-Svanca-Lazca farklı lehçe değil, farklı dillerdir, kıyas konusu bile olamaz.

             Yorum


             • #28
              Cemal Güney(KLADZE) adlı kullanıcıdan alıntı:
              BURDA acarca diye yeni bir dil ve ırk (müslüman türk gürcü) yaratılmaya çalışılıyor. özellikle bir kaç kişi sürekli aynı şeyleri yazıyor. acarca dil değildir lehçedir.acarada yaşayan larda müslüman olonlar dahil gürcüdür.bütün tarih bunu böle yazar.bazılarının ki hariç.
              Yeni bir dil veya ırk-daha doğrusu millet/ulus oluşturmaya çalışanlar Kartvellerdir. Acaristanda bu yönde insanları asimile ettiler, şimdi Türkiye'ye yönelik propaganda yapıyorlar. Burada yaşayan insanların dili ve kökeni bellidir.

              Konuştuğumuz dile öncelikle Gürcüce diyoruz. Ama Gürcistan'da da Gürcüce konuşuluyor ve bizim Gürcücemizle aynı değil, arada fark var. İşte bu farkın ifade biçimi, Acarca ve Kartça'dır, daha doğrusu lehçe ayırımıdır. Burda yeni birşey değil, zaten mevcut olan bir durumun açıklanması var.

              Gürcü-Kartvel ayırımını daha önce de anlattık. Tekrara gerek yok. Tarihin ne yazdığı bellidir. Kartvelin ne zaman uydurulduğu ortadadır.

              Yorum


              • #29
               rezomikeladze adlı kullanıcıdan alıntı:
               rus zamanda ibadet devam ediliyordu edilmektedir sana kim söyledi dinden haberi yok tam aksine en güzel şekilde allahu tealaya ibadet edilmektedir ne madet söyliyorsun ve ne boyun eğmesine bize ne teklip ediyorsun anlayamadım gürcistanimi brakacağiz gürcistan için orda yaşayan her müslüman feda eder yane ne istiyorsun biz gürcüyüz topraklarda gürcülerin hiç kimseden ne madet diliyoruz nede başka bişey sana gürcistana gitmeni onun için teklip ettim, sahabiler dini yaymak için hicret ediyorlardi ve biz ordanmi çekinelim dile gelince israr etme kardeşim eğer ayrı bir dil olsa doğrudur yazi gerektirmez ama farkli bir dil olacak, biz gürcüleriz yane acarada yaşayanlar sadece dinden farklıdırlar diğerlerinden, sende interneti merci olarak gösterme orda yüzde 30 değil yuzde sekseni müslümandir senin gösterdiği kaynak misiyonlerin kurduğu bir sitedir öyle bişey bana kaynak olarak gösterme internet dünyanin hiç bir gelişmiş ulkede kaynak olarak kabul edilmemektedir ve ayni şekilde türkiyede, herkes güvence altinadir hiç bir sorun yok acara başkani müslümandir bunun bilmesini istiyorum, muhacirlik acaradan sadece türkiyeye gerçekleşti kasakistana öyle bişey olmadi onlar ahiskallar kardeşim müslümaniz elhamdülilla ve irkimi brakacağiz ve ne diyeceğiz arapmiyiz isa a.s gürcü değildir ve hristiyanlik orda inmedi ondan öncede kartvellet vardi ben sana doğruları anlatmaya çalışıyorum çünkü millet yanşil bilgilendiriyor ama sen beni yanliş anlıyorsun sanki biz müslüman değiliz yeni dil icat etmedik ya ondanmı seninle gerçekden yüz yüze görüşmek isterdim
               Rus zamanında ibadet serbest ise bale okulu haline getirilen, kapatılan camileri, keza kiliseleri de açıklamalısın.

               Gürcistanı bırak demiyoruz, kendi kimliğinizi muhafa edin, Kartvelleşmeyin/asimile olmayın diyoruz. Acaristanın özerk olmasının anlamını iyi düşünün, haklarınızı bilin diyoruz.

               Dil konusunu yeterince konuştuk. Acaristandaki Acarların, Sovyet komünist ve Kartvelist asimilasyon sonucu tek farkı din olarak kalmış olabilir, ki o farkı da yok ediyorlar yavaş yavaş. Ama bizler için çok şükür böyle birşey söz konusu değildir. % 30 konusunda bir kaynak göstermedim. O orana ben de inanmıyorum. Dediğin gibi muhtemelen misyonerlerin bir yalanıdır. Ama oradaki insanların önemli bir kısmının Hıristiyanlaştırıldığı da (en azından görünüşte) bir gerçektir.

               Doğrudur, muhaceret sadece Anadoluya oldu. 1940larda gerçekleşen muhaceret değil, soykırıma varan bir sürgündür. Sadece Ahıskalılar değil, Müslüman birçok halk sürgün edilmiştir.

               Irkını/kökenini bırak demiyoruz, diyoruz ki Müslüman olmadan önce de etnik köken olarak Kart/Kartvel değildik, değildiniz diyoruz. Kart/Kartvelin etnik olarak kökeni, Kartel/Kartli'dir. Kart-vel'e verilen anlam şu; Kart kilisesine tabi olan, Kartça ayin yapan... Yani etnik olarak Kartel'e dayanan bu sözcük, dini anlamıyla diğer halkları kapsar olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla ırk-etnik köken olarak Kart olmasa bile Kart kilisesine tabi olanlara da Kartvel diyorlar. Bu nedenle Kartvel=Ortodoks Kart Kilisesine tabi Hıristiyan demektir diyoruz. Genel olarak Hıristiyanlıkla, Hz. İsa ile ilgisi yok. Dolayısıyla bu anlamıyla baktığımızda; Müslüman olan biri de Kartvel değildir (çünkü Kart kilisesine tabi değildir), Hıristiyanlığın başka bir mezhebine geçen, mesela Ermeni kilisesine tabi olan da Kartvel değildir (yani Kart kilisesine tabi olmaktan çıkmıştır). Özetle Kartvellik yakıştırması zaten dini (belirli bir kiliseye ilişkin) bir anlam taşıdığı için, dini farklılıkla birlikte doğal olarak bu sona erecektir. O nedenle Müslüman olan bir kişinin, "bu anlamıyla", yani Kart kilisesine tabi olan=Kartvel anlamıyla ben Kartvelim demesi yanlıştır diyoruz. Bu anlamda Kartvelim diyen, şöyle birşey demiş oluyor; Müslüman bir Kartvelim=Müslümanım, Kart Kilisesine tabiyim gibi şey çıkar. Daha önce de dediğim gibi Sakartvelo'nun vatandaşı anlamında Kartvellik ayrı bir konudur.

               Yorum


               • #30
                sayın gamarcob! kaynaklar güvenilmiyorsa onu kaynak olarak gösterilmeyeceğini bilmiyorsunuz? ve eğer gösterirseniz yanliş olsa bile düzeltmeye hakkı olmadığınız bilmiyormuydunuz? kendi düşüncenizle süslenmiş birşey kaynak diye gösterme dedim zaten "suyu kaynaktan içmeyi severim" dediğim söz da bu anlamda yoksa acara zorla müslüman laştırığına bende inanmiyorum ve bunun gibi şeyleri söyleyen kaynakları gösteren de ben değilim. malesef acarların islami kabulu hakkında sağlam kaynak çok da bulunmuyor ama okadar biliyorum ki Allah'u Teala Kur'an'i Kerim'de şöyle büyürmaktadır " la ikrahe fi-ddini" (islamda zorlama yoktur) bundan hareket ederek ben atalarımızın kılıç zoruyla müslüman olduklarını inanmiyorum çünkü müslüman bir adam kur'an'a inanmak zorunda kur'an'a inanan kimse isea zorlama yapmaz. (gibi konularda fazla birşey olmasa da bu siteye bakmakta da yarar vardir bence http://www.muslimgeorgia.org/?action=geo )
                aslı konu bu değil ama yine de söyleyeyim hırıstıyanlıkla ilgili söylediklerim yanliş değil acı olsa da biraz doğruyu görmek lazim ilk olarak gürcistana Andria birinci denilen misyoner gelmiş 1 y.y fakat o fazla itibar görünmemiş daha sonra da kapadokyadan kalkan aziz nino acaba acara'ya gelmes ve orda tebliğde bulnunmazsa öyle tiflis yakınlarında nasıl vardı? bunu da düşünmek lazim.)
                bir de sayın gamarcoba tekrar söylüyorum ben ajent misyoner filan değilmi yoksa sanıyorsunuz ki bu konulara sadece siz söz söyleme hakkına sahipsiniz? neden kendiniz ajan saymıyorsunuz ve bana ajan ortodoks fılan diyorsunuz? aslında bölücü politikayi siz savunuyorsunuz yoksa ben kimseyi bölmedi ve öyle birşe didiğim de yok zaten . elhamdulillah ben müslimanim ve bunu birkaç kez dedim ve bir müslüman bunu da iyi bilmeli ki Efendimiz Muhammed (s.a.v) büyürüyor ki: "bir müslüman birkişe kafir dese de bu kişi kafir değilse kendisi kafir olr!" siz yine ajan ortodoks kilisesine bağlı fılan saçmalıyorsunuz müslüman saniz konuştuğunuza dikkat edin lütfen.

                Yorum

                Lütfen bekleyin...
                X